Ik had een moeilijke maand.

Stress, onzekerheid, verdriet, terugval en confrontatie.

Het accepteren dat mijn doel niet behaald gaat worden en ik weer terug moet vallen op een hulpmiddel was het begin van een pittig traject.

En eigenlijk, was het nemen van die beslissing en het accepteren van mijn grens, het minst moeilijke stukje.

Het idee van een hulpmiddel gaf me al meteen weer toekomstperspectief. Ik zag mezelf met de kindjes door het park wandelen, een dagje weg gaan, de stad in met een vriendin, en zo werd de lijst al snel langer en langer..

De hele dag dacht ik na over die rolstoel, dat fantastische hulpmiddel waardoor ik alles weer zou kunnen doen waar ik nu steeds nee tegen moest zeggen.

Het besef hoe groot de wereld weer zou kunnen worden, groeide met de dag.

Maar, aanvragen en procedures vergen geduld…

Als je een hulpmiddel nodig hebt dan dien je een aanvraag in bij WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze afdeling van de gemeente bekijkt of er iets nodig is, en wat er dan nodig is.

Ik deed mijn aanvraag, en liet mijn ergotherapeut de aanvraag ondersteunen.

Omdat ik een hulpmiddel wil dat niet vanuit de gecontracteerde leverancier geleverd zou kunnen worden, was de ergo therapeut wat sceptisch.

Omdat het dus niet vanuit de leverancier zou kunnen komen, zou er gewerkt gaan worden met een PGB, een persoonsgebonden budget. Maar hoe toereikend zou deze zijn?

Van alle kanten kwamen er geluiden binnen dat de gemeente waarin ik woon erg zuinig is, en altijd kijkt hoe ze zorg zo goedkoop mogelijk kunnen houden.

Niet gunstig dus, en het was dus onduidelijk of mijn rolstoel er zou komen.

Ik begon me zorgen te maken, zag mijn toekomst somber in, en vond het zo moeilijk om positief te blijven. Wat nou als het niet zou lukken? Hoe moet ik dan in hemelsnaam verder…

Na 6 weken stressen en rampscenario’s bedenken had ik eindelijk een afspraak met een medewerker van WMO. Ik had zelf al een brief bijgevoegd waarin ik uitgelegd had waarom ik graag iets anders wilde dan wat de gecontracteerde leveranciers mij kunnen bieden, waardoor het gesprek gemakkelijk liep. Er was begrip voor mijn wensen, en ik kreeg nog wat tips om mee te nemen bij mijn keuze. Binnen enkele weken krijg bericht over wat mijn PGB budget zal zijn, het blijft dus nog even spannend!

Het PGB budget gaat sowieso niet de volledige kosten van een balance rolstoel dekken, maar hoe minder we zelf bij hoeven te leggen hoe beter natuurlijk! Ziek zijn is al duur genoeg 😉

Fingers crossed en duimen draaien..